میثاق کرجمیثاق کرجمیثاق کرجمیثاق کرج
گرجستان
گرجستان
گرجستان نام کشوری است درقفقاز،پایتخت آن شهرتفلیس است.نام بین المللی آن جرجیا میباشد که دراکثر نقاط جهان اروپا وامریکا به این نام است.گرجستان کشوری است درشرق دریای سیاه ویکی ازدیدنی ترین وزیباترین مناطق جهان محسوب میشود.دراسطوره گرجی آمده است که این سرزمین بهترین ومرغوب ترین زمین است که هدیه خداست به مردم آن. گرجستان در مرکز و غرب ماورائ قفقاز واقع شده و از شمال بافدراسیون روسیه ، از شرق با جمهوری آذربایجان ،ازجنوب باجمهوری ارمنستان ،وازجنوب غربی باترکیه هم مرزاست.گرجستان دارای طبیعتی گوناگون است.این جمهوری با نواحی ناهموارمشخص میشود و3/2آن کوهستانی است.بلندترین قله این کشورباارتفاع5069 متربرفرازکوه شخارا قراردارد. گرجستان غربی دارای اقلیم مرطوب جنب مداری است،درحالی که گرجستان شرقی خشک ومعتدل است.این جمهوری مساحت700/69 کیلومترمربع دارد.جمعیت آن000/600/4 میلیون نفر میباشد.واحد پول این کشور لاری است که هر 100تتری یک لاری است ،هر لار برابر با 700 تومان ایران است.
مراکز خرید: فروشگاه لباسCervin/بازارمعروف فرش/بزرگترین مرکزگلArt floradesign/فروشگاه بچهKid style/ فروشگاه معروف JNBY
برای دیدن نقشه روی تصویر فوق کلیک نمایید.
اختلاف زمانی با ایران: +1:30 دقیقه
ولتاژ برق: 220 ولت و 50 هرتز
کـد تلفن: +995