میثاق کرجمیثاق کرجمیثاق کرجمیثاق کرج
هندوستان
هندوستان
هند ،بخش بزرگ آسیاو شبه قاره هند را به خود اختصاص داده است که به طور کلی به سه بخش تقسیم میشود :فلات بلند هیمالیا ،جلگه گنگ وشبه جزیره جنوب هندکه مناطق مختلف کوهستانی،دره رودخانه ای،کویر،دشت،جنگل رادربر میگیرد.جغرافیای هند بسیار متنوع است و کوه ،بیابان ،دشت،تپه وفلات را شامل میشود.آب وهوای این کشورازحاره ای درجنوب تا آب وهوای معتدل در شمال متغیر است.هند از شمال به بام دنیا رشته کوههای هیمالیا ختم میشود و رودخانه متعددی که از این ارتفاعات سر چشمه میگیرند هوایی بارانی و خاکی بار آوررا به نواحی شمالی هند می بخشد. رودهای گنگ را براهماپوترا مهمترین این رودخانه هاهستند که هردو به خلیج بنگال سرازیرمیشوند.هندوهاهمچنین رود گنگ رامقدس میدانند.نژاد مردم هند،شامل: ۷۲%هندوآریائی ، 25% دراویدی و۳%نژاد زرداست که این نژادهابراساس شرایط مکانی،فرهنگی ودینی نیزدارای تقسیمات خاص خودهستند. واحدرسمی پول این کشورروپیه هندوستان است که اجزاآن پیسه (یک صدم روپیه)میباشد.برابری یک دلارامریکا با پول هند بین 43 تا 47 روپیه در نواسان است.
مراکز خرید در دهلی: big bazar/ Ashok cosmos mall / باغ کارول Karol bagh/ کونات Connauht / مرکز تجاری sadar/مرکز تجاری Dilli haat / بازار بزرگ چندی چوک/شیخ سارای Sheikh sarai/یوسف سارای Yusuf sarai مرکز خرید جواهرات و اجناس با ارزش Hauz khasvi llage/ مجتمع خرید سانتوشی Santushi
برای دیدن نقشه روی تصویر فوق کلیک نمایید.
اختلاف زمانی با ایران: +1:30 دقیقه
ولتاژ برق: 220 ولت و 50 هرتز
کـد تلفن: +91