میثاق کرجمیثاق کرجمیثاق کرجمیثاق کرج
سنگاپور
سنگاپور
جمهوری---- سنگاپورکشوری درجنوب شرقی آسیا که پایتخت آن نیزسنگاپورمی باشد.سنگاپوردرجنوب شبه جزیره مالایا ودرشمال خط استواقراردارد.کشورسنگاپورکوچکترین کشورجنوب شرقی آسیانیزمی باشد.مالزی واندونزی تنها همسایه های سنگاپورهستند.مساحت سنگاپورحدود710کیلومترمربع می باشدومتشکل ازیک جزیره اصلی و63جزیره کوچک می باشد.سنگاپور کلمه ای مالایی به معنای ٌ شهر شیر ً می باشد.این جزیره به دلیل موقعیت استراتژی که دارد تقاطع شرق دور نام گرفته است. آب وهوای این کشورگرم ومرطوب ومیانگین بارش سالانه درآن به بیش از 224 سانتیمترمی رسد. واحد پول سنگاپور دلارسنگاپوروسنت است.هردلارسنگاپوربه100سنت تقسیم میشود.جدای ازدلارسنگاپور،دلارامریکاو دلار استرالیا،دلاربرونئی ،ین ژاپن و پوند انگلیس نیز دراغلب فروشگاههای بزرگ و مراکز خرید پذیرفته میشود .هر دلار امریکا معادل 3/1 دلار سنگاپور میباشد .جمعیت این کشورحدود000/000/6 نفراست. 75% مردم سنگاپوراز نژادهای چینی،مالایی و هندی هستند .
مراکز خرید: مرکز خرید ویو سیتی Vivocity / مرکز خرید مصطفی Mustafa / رابینسون Robinson / لاکی پلازا Lucky plaza/ اوجی / Bugis junction / Raffles city / Marina square / Suntec city mall
برای دیدن نقشه روی تصویر فوق کلیک نمایید.
اختلاف زمانی با ایران: +4:30 دقیقه
ولتاژ برق: 220 ولت و 50 هرتز
کـد تلفن: +65