میثاق کرجمیثاق کرجمیثاق کرجمیثاق کرج
ترکیـه
ترکیـه
برای دیدن نقشه روی تصویر فوق کلیک نمایید.
اختلاف زمانی با ایران: -30 دقیقه
ولتاژ برق: 220 ولت و 50 هرتز
کـد تلفن: +90