میثاق کرجمیثاق کرجمیثاق کرجمیثاق کرجمقصد

مدت ویزا

قیمت

زمان تحویل

مدارمورد نیاز

چین

توریستی

توریستی گروهی عادی

100 دلار

12روزکاری

 

ویزای گروهی حداقل 5 نفر میباشد . و مبالغ برای هر نفر محاسبه میشود. پاسپورت جهت ویزا حتما 3 صفحه خالی داشته باشد.

توریستی گروهی فوری

130 دلار

8 روزکاری

ویزای نمایشگاهی انفرادی

145 دلار

7 روزکاری

ویزا ی L انفرادی

250 دلار

10روز کاری

 

 

 

چین

تجاری) )

انفرادی عادی

355 دلار

20 روزکاری

 

 

پاسپورت + 2قطعه عکس رنگی 3.5*5عکس اداری تمام رخ با زمینه سفید + شغل +آدرس وتلفن  منزل ومحل کار +کپی شناسنامه صحفه 1و2

*ویزای عادی 30 روز اقامت باید قبلا ویزا داشته باشند *

در صورت داشتن ویزای چین در پاسپورت قبلی را هم ارسال نمایید

برای ویزای 6 ماهه حداقل 1 ویزا قبلی در پاسپورت باشد .

پاسپورت جهت ویزا حتما باید 3 صفحه خالی داشته باشد .

انفرادی فوری

410 دلار

12 روزکاری

15روز اقامت

360 دلار

15 روز کاری

تجاری 3 ماهه دبل

620 دلار

15 روز کاری

تجاری 6 ماهه عادی مولتی

960 دلار

15 روز کاری

تجاری 6 ماهه فوری مولتی

1165 دلار

10 روز کاری

یکساله

1850 دلار

20 روز کاری

 

تایلند

سینگل عادی

40 یورو

5 روز کاری

پاسپورت + 1قطعه عکس رنگی تمام رخ + بلیت + آدرس کپی شناسنامه +تلفن و شغل مسافر

دبل عادی

70 یورو

5 روز کاری

سنگاپور

1ماهه توریستی دبل

60 دلار

15 روز کاری

کپی پاسپورت + 1قطعه عکس رنگی+ آدرس وشغل

 

 

 

 

 

روسیــه

(مسکو)

15روزه  توریستی

210.000 تومان

6 روز کاری

 

 

 

 

 

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48ساعت

در اداره پلیس ریجستر شود.

پاسپورت + 1 قطعه عکس + شغل آدرس و تلفن + بلیت رفت و برگشت ok برای توریستی الزامی است .

**ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود **

ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد .

15روزه  توریستی فوری

350.000 تومان

2 روز کاری

 

1 ماهه تجاری عادی

110دلار+

130.000 تومان

 

25روز کاری

 

1 ماهه تجاری فوری

140 دلار+

250.000 تومان

 

15 روزکاری

 

3 ماهه تجاری سینگل عادی

130 دلار +

130.000 تومان

 

22 روزکاری

 

 

3 ماهه تجاری سینگل فوری

150 دلار +

250.000 تومان

 

15 روزکاری

 

 

3 ماهه تجاری دبل  عادی

140 دلار +

185.000 تومان

 

22 روز کاری

 

3 ماهه تجاری دبل فوری

160دلار +

320.000 تومان

 

15 روزکاری

 

1 ساله مولتی

265 دلار +

350.000 تومان

 

25 روزکاری

مقصد

مدت ویزا

قیمت

زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

تاجیکستان

یک ماهه عادی

40 یورو

7-10 روزکاری

پاسپورت + 2قطعه عکس+ آدر س مسافر

دبی

14 روزه

270 درهم

5 روز کاری

کپی پاسپورت + چک ضمانت

14 روزه فوری

370 درهم

3 روز کاری

لبنان

14 روزه سینگل

50 دلار

5 روزکاری

پاسپورت + 2قطعه عکس

14 روزه دبل

65 دلار

3 ماهه مولتی

95 دلار

 

کره جنوبی

 

یک ماهه توریستی

 

310 دلار

 

14  روز کاری

پاسپورت +3 قطعه عکس + گواهی اشتغال بکار با ذکر حقوق ماهیانه + پرینت حساب + موجودی بانکی بالای 18 سال +ترجه سند ملکی

 

ورودی ایران

 

 

1 ماهه

 

30.00 تومان

 

8 روز کاری

 

اسکن پاسپورت مهمان + اسکن شناسنامه میزبان+اطلاعات مسافر

مقصد

مدت ویزا

قیمت

زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

 

هنگ کنگ

 

14 روزه  دو با ر  ورود  توریستی

 

365 دلار

 

30 روز کاری

قطعه عکس رنگی + اسکن پاس و شناسنامه + اسکن رنگی عکس+گواهی اشتغال ترجمه شده +پرینت حساب بانکی

 

 

اکراین

(کیف)

7 روزه توریستی

210 دلار

30 روز کاری

پاسپورت+2قطعه عکس رنگی4*6 +اصل بلیت+چک ضمانت 5میلیون تومان+پرینت موجودی با حداقل 6 میلیون تومان

ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود.

**برای ویزای فوری 95 دلار اضافه میگردد**

14 روزه توریستی

245 دلار

30 روز کاری

 

1 ماهه

 

275 دلار

 

30 روز کاری

 

هند

1ماهه توریستی عادی

85000 تومان

14 روز کاری

پاسپورت با امضای مسافر  +2قطعه4*3 عکس رنگی +    اصل و کپی بلیت +کپی شناسنامه +آدرس و شغل وتلفن مسافر

1ماهه توریستی فوری

تلفنی

3 روز کاری

اففانستان

1 ماهه

125 یورو

5 روز کاری

پاسپورت + 1 قطعه عکس

 

 

قرقیزستان

(بیشکک)

15 روزه توریستی عادی

90 دلار

20 روز کاری

 

صدور بلیت +پاسپورت +2قطعه عکس رنگی4*3

آدرس، شغل ، تلفن منزل و محل کار  مسافر

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48ساعت

در اداره پلیس ریجستر شود

15 روزه توریستی فوری

140 دلار

10روز کاری

1ماهه توریستی عادی

110 دلار

20روز کاری

1ماهه توریستی فوری

185 دلار

10 روز کاری

 

 

قزاقستان

(آستانه)

توریستی  ا ماهه

155 دلار

15 روز کاری

پاسپورت +1قطعه عکس+ رزرو بلیت آدرس و تلفن محل اقامت درقزاقستان + رزرو بلیت

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48ساعت

در اداره پلیس ریجستر شود.

توریستی فوری

245 دلار

8 روز کاری

تجاری  1ماهه

210 دلار

15 روز کاری

تجاری  1ماهه فوری

290 دلار

8 روز کاری

 

 

ازبکستان

(تاشکند )

15 روزه توریستی عادی

140 دلار

20 روز کاری

 

پاسپورت +2قطعه عکس + رزرو هتل+ نامه اشتغال به کار

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48ساعت

در اداره پلیس ریجستر شود.

رزرو هتل باید توسط آژانس انجام شود .

15 روزه توریستی فوری

180 دلار

10 روز کاری

30 روزه عادی

180 دلار

20 روز کاری

30 روزه فوری

230 دلار

20 روز کاری

تجاری یکماهه

280 دلار

15 روز کاری

 

 

 

آذربایجان

ترانزیت

50 یورو

2 روز کاری

 

 

 

پاسپورت + 1قطعه عکس رنگی الزامی است

 

ترانزیت دبل

65یورو

2 روز کاری

یک ماهه

65 یورو

3 روز کاری

یک ماهه   فوری

70 یورو

1 روز کاری

سه ماهه سینگل

255 یورو

3روزکاری

سه ماهه دبل

510 دلار

3 روزکاری